Preguntes més freqüents

P: D’on rep finançament el TRP?

R: El finançament per portar a terme el TRP arriba de diverses fonts, entre les quals hi ha els centenars de donacions de persones de més d’una dotzena de països. Això ens demostra la convicció real de molta gent per fer possible aquest tribunal popular. El TRP és possible gràcies a la dedicació de persones a títol individual (al Regne Unit, França, Bèlgica, Espanya, Itàlia, etc.) que dediquen el seu temps voluntàriament perquè el tribunal sigui un èxit. A part de les donacions individuals, s’han aconseguit fons a través de concerts i conferències, i el tribunal ha rebut un important suport de fundacions i organitzacions benèfiques que comparteixen els valors de justícia i responsabilitat.

P: Com es van seleccionar el Jurat i els testimonis?

R: El Jurat està format per persones amb bagatges i experiències diferents, que comparteixen el ferm compromís pels drets humans de totes les persones. Les conclusions es faran sobre aquesta base. S’han convidat testimonis perquè expliquin la seva experiència personal sobre l’impacte de la implicació corporativa i experts per tenir una perspectiva general de les accions d’empreses concertes.

P: Com és que les corporacions no es presenten al tribunal?

R: El TRP ha convidat les esmentades corporacions a participar als processos. S’han enviat cartes a cada corporació i se les ha trucat. Algunes han dit que respondran aviat.

P: Per què no s’ha convidat el Govern d’Israel per representar-se?

R: les violacions del dret internacional per part d’Israel s’han documentat exhaustivament i íntegra per diversos organismes internacionals (el Tribunal Internacional de Justícia, el Departament de Drets Humans de les Nacions Unides i organismes de les Nacions Unides) i per grups de defensa del Drets Humans (palestins israelians i internacionals). El TRP no és un altre d’aquests tribunals i no busca recollir més documentació sobre les violacions israelianes. El que pretén el TRP és investigar la responsabilitat de les terceres parts en les violacions del dret internacional, com per exemple institucions, empreses, altres estats. A Barcelona, es va aprofundir en el paper de la Unió Europea. En aquesta sessió de Londres s’aprofundirà en la col·laboració de les corporacions, de les quals es té suficient documentació, amb les violacions.

P: Per què es centra en les corporacions?

R: Les corporacions juguen un paper primordial en la política. Algunes corporacions són més poderoses i riques que els estats. Tenen un gran impacte en comunitats d’arreu del món. I és per això que hi ha un moviment creixent a favor de la responsabilitat corporativa, ja sigui en el camp dels drets humans, la transparència o el medi ambient. El TRP està documentant la col·laboració de les corporacions en fets il·legals, i alhora fent créixer la consciència pública sobre la magnitud de la seva col·laboració. Aquesta és una contribució important. També hem estat treballant amb assessors legals al llarg d’aquest procés per encaminar-nos cap a altres possibilitats legals per tal d’assegurar que les corporacions es facin responsables dels seus actes.

A través dels testimonis i les evidències que es demostrin al tribunal, les persones i les organitzacions seran capaces de prendre decisions ben fonamentades sobre a quines empreses donar suport o amb quines involucrar-se.

P: El Tribunal Russell és polític?

R: L’objectiu principal del TRP és la justícia i la responsabilitat, un estàndard universal que va més enllà de la política estatal. El TRP s’ha centrat en diverses situacions, com ara Vietnam o Amèrica Llatina. Ara el centre d’atenció és en la responsabilitat de terceres parts en les violacions del dret internacional per part d’Israel. La legitimitat rau en l’aplicació del dret internacional en el context d’Israel i Palestina.

P: Per què es fa a Londres?

R: Londres és una de les capitals mundials més importants i el Regne Unit juga un paper primordial a la política internacional. A més, històricament el Regne Unit ha tingut un paper considerables des dels inicis en el conflicte d’Israel-Palestina. El fet d’escollir Londres era també simbòlic. Així com també, la majoria de corporacions que es jutjaran al tribunal tenen holdings importants i presència al Regne Unit.

P: Quin impacte té el TRP sobre la vida dels palestins?

R: Un gran nombre d’organitzacions i unions palestines ha aprovat el TRP. La majoria d’organitzacions i comunitats palestines es veuen directament afectades per corporacions que col·laboren en assentaments il·legals i les industries que hi ha, en el Mur, en carreteres i mitjans de transport reservades als colons. Desafiar la col·laboració i les accions d’aquestes entitats és un clam a la justícia i a la solidaritat per part d’aquestes comunitats. El TRP respon directament aquesta crida per la responsabilitat i el fi de les violacions.

P: Per la gent corrent, el tema sembla dens, com es pot entendre el conflicte entre Israel i Palestina i el dret internacional a través del tribunal?

R: Encara que hi ha certa complexitat, la base del conflicte a Israel i Palestina no és complicat. Com també passa amb el dret internacional. Les persones que no estiguin familiaritzades amb el tema podran seguir el tribunal. No has de ser polític o historiador per entendre el conflicte, i no has de ser advocat per entendre els debats sobre dret internacional.

P: Què és el que destacaríeu d’aquest tribunal?

R: Tota la sessió es podria destacar. Testimonis de palestina parlaran de l’impacte del tramvia de Jerusalem Veolia/Alstom en el seu dia a dia, experts israelians parlaran per primera vegada sobre els nous descobriments en la implicació d’institucions financeres en els assentaments i també de les accions de l’empresa britànica G4S en l’OPT.

P: Amb quin missatge voldríeu que es quedés la gent després del tribunal?

R: Que el respecte pel dret internacional pot assegurar els fonaments per una pau justa. El TRP creu en la promoció del dret internacional com una estructura per assegurar els drets humans, la igualtat, la justícia i la pau no només a Palestina i Israel, sinó arreu. Una altra part d’aquest missatge és que quan els governs i els qui prenen decisions no actuen d’acord amb la llei, resta a mans de la gent recordar-los quines són les seves obligacions.

 

Copyright © Tribunal Russell sobre Palestina 2019. Reservats tots els drets.